Smiley faceSpoločne bez hraníc ...

Dotazník na téma "PÅ™eshraniční pÅ™enos znečiÅ¡tÄ›ní ovzduší ÄŒeská republika – Slovenská republika"


Vážená paní, vážený pane, věnujte prosím několik minut vyplnění dotazníku.

Cílem je zjistit informovanost o kvalitě ovzduší v příhraničním beskydském regionu a o přeshraničním přenosu znečištění mezi Českou a Slovenskou republikou.

Dotazník je součástí realizace projektu: „Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje“ (kód ITMS 22420220032) financovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, jehož řešiteli jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Žilinská univerzita v Žilině.


Dotazník pro obyvatelstvo ČR

Dotazník pro obyvatelstvo SR

Partneři projektu: