Smiley faceSpoločne bez hraníc ...

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


Odpovědný řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.


petr.jancik@vsb.cz


+420 597 324 346


+420 603 511 547


Projektová manažerka: Ing. Irena Pavlíková


irena.pavlikova@vsb.cz


+420 597 323 464


+420 604 636 041Finanční manažerka: Ing. Petra Šutarová


petra.sutarova@vsb.cz


+420 597 325 136Žilinská univerzita v Žilině


Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc.


daniela.durcanska@fstav.uniza.sk


+421 41 513 5900Projektový manažer: Ing. Dušan Jandačka, PhD.


dusan.jandacka@fstav.uniza.skFinanční manažerka: Bc. Marta Kliková


kcs@fstav.uniza.sk

Partneři projektu: