Smiley faceSpoločne bez hraníc ...

Definice projektu


Název projektu: „Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje.“

Kód ITMS: 22420220032

Doba řešení: 11/2013-10/2014

Vedoucí partner: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

Přeshraniční partner: Žilinská univerzita v Žilině

Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc.

Financováno z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

Aktuality


phpinfo();
03/12/2017
phpinfo();
Test
03/12/2017
Tet
Test
03/12/2017
Test
Dotazník po ukončení projektu
11/02/2015
Věnujte prosím několik minut vyplnění tohoto dotazníku.
Dotazník na téma "Přeshraniční přenos znečištění ovzduší Česká republika – Slovenská republika"
12/03/2014
Bylo zahájeno dotazníkové šetření. Věnujte prosím několik minut vyplnění tohoto dotazníku.
Partneři projektu: